Säännöt ja osallistumisohjeet

Suomen Kuljetuslaite Oy (myöhemmin: järjestäjä) järjestää kilpailuita Facebookissa ja kotisivuillaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan kilpailu ja siihen liittyvä palkinto. Tässä kilpailusääntöjemme yleinen osa sekä alempana kilpailukohtaiset säännöt, jotka ovat voimassa näiden sääntöjen lisäksi kussakin kilpailussa.

 1. Osallistumisoikeus
  Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden pysyvä asuinpaikka on Suomessa.

 2. Kilpailuun osallistuminen
  Kilpailuun osallistuminen tapahtuu kommentoimalla Suomen Kuljetuslaite Oy:n Facebook-päivitykseen pyydetty asia. Kilpailuun voi osallistua niin monella kommentilla kuin haluaa. Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa perusteella sulkea osallistunut henkilö kilpailun ulkopuolelle syytä ilmoittamatta.

  Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä sen kanssa. Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa perusteella sulkea osallistunut henkilö kilpailun ulkopuolelle sekä muuttaa sääntöjä syytä ilmoittamatta.

 1. Kilpailun eteneminen
  Järjestäjä arpoo kilpailuihin osallistujista kilpailukohtaisen määrän voittajia, jonka jälkeen ottaa heihin yhteyttä Facebook-yksityisviesteillä sekä antaa ohjeet palkinnon noutamiseen. Jos järjestäjä ei ilmoittamaansa päivään mennessä saa voittajan yhteydenottoa, valinta raukeaa ja voittaja arvotaan uudelleen.

 2. Palkinto
  Voittajat palkitaan kilpailukohtaisesti etukäteen kerrotuilla palkinnoilla. Palkinto ei ole muutettavissa rahaksi, ja osallistuja sitoutuu osallistumalla noutamaan palkintonsa. Palkintoja ei lähetetä. Järjestäjän ja tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

 3. Arpajaisvero
  Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

 4. Muut ehdot
  Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin ja varaa oikeuden muuttaa näitä sääntöjä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat kilpailuun osallistumiseen. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen. Kilpailuun osallistujille saa lähettää tietoa Suomen Kuljetuslaite Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista, eduista ja tarjouksista mikäli osallistuja ei tätä erikseen kiellä. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

 5. Sääntöjen hyväksyminen
  Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä.

Älä anna pimeän yllättää -polttimokilpailun kilpailukohtaiset säännöt

 1. Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Suomen Kuljetuslaitteen Facebook-seinälleen jakamaa kilpailukuvaa. Kilpailu on voimassa 6.10.2017 arvontaan saakka.

 2. Kilpailussa arvotaan yksi polttimopari (Philips XtremeVision tai Philips Master Duty Blue Vision) kaikkien julkaisua kommentoineiden kesken.

 3. Voittajalla on kolme arkipäivää aikaa vastata järjestäjän yhteydenottoon. Mikäli voittajaa ei tämän ajan sisällä tavoiteta, palkinto arvotaan uudelleen.

 4. Voittaja saa lunastusohjeet yksityisviestillä.